Cần phải nhắc lại một chút, PVF (Promotion fund of Vietnamese Football talents – Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam) là một tổ chức phi Chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận. Được thành lập năm 2008 và chuyển từ TP.HCM ra Hưng Yên vào năm 2017 với tổng đầu […]